अगोदर प्रेम आणि नंतर से-क्स, पहिल्या क्रशबद्दल कंगना रनौतचा क-बुलनामा …

Bollywood

कंगना तिच्या बिनधास्त वक्तव्यासाठी ओळखली जाते. अलीकडेच तिने तिच्या वै यक्तिक जीवनाशी सं-बंधित अनेक स नसनाती गोष्टी उ घड केल्या आहेत. जेव्हा तिने आपल्या पहिले प्रेम, पहिले की स आणि मस्त शैलीत से-क्सबद्दल सांगितले तेव्हा तिने से-क्सबद्दल उघडपणे समर्थनही केले.

वयाच्या 14-15 व्या वर्षी जेव्हा ती नववीत शिकत होती तेव्हा कंगना तिच्या शिक्षकाच्या प्रेमात पडली होती. तो शिक्षक तिचा पहिला क्रश होता. ती नेहमी शिक्षकाबद्दल कल्पना करायची. ती शिक्षकाच्या विचारात हरवली होती. त्या दिवसांत चांद छुपा बादल में खूप प्रसिद्ध होते. त्या गाण्यात पा र्टनर म्हणून ती तिच्या शिक्षकाची कल्पना करायची.

कंगनाने आपल्या पहिल्या की स विषयी अतिशय वि चित्र पद्धतीने स्पष्टीकरण दिले. तिच्या मते तिचे पहिले की स खूप वाईट होते.  ती तिचे ओठ हलवू शकली नाही. की स करण्यात ती चुकली आणि ती अनाड़ी असल्याचे सिद्ध झाले.

तिच्या मैत्रीनीबरोबर तिच्या बॉ यफ्रेंड ला भेटणे त्यानंतर तिच्या फ्रेंड बरोबर से-क्स जिथे ती 16-१८ वर्षांची होती पण तो मित्र 28 वर्षाचा होता. त्यांचे नाते नंतर मुलाचे वेगळे होणे  कंगनाची वि नवणी तिने हे सगळे सं को च न करता सगळे सांगितले.

याशिवाय ते असेही म्हणाले की जेव्हा तिच्या आई-वडिलांना आपल्या मुलीच्या या सर्व घटनांची माहिती मिळाली तेव्हा त्या दोघांनाही आ श्चर्य वाटले. त्यांना खूप ध   क्का बसला होता. मुलांना से-क्स बद्दल माहिती दिली जावी यावरही कंगनाने भर दिला. तसेच त्यांना त्यांच्या जो डीदाराशी सं-बंध ठेवण्याचा सल्लाही द्यावा.

या आधीचे लग्न १२ ते १४ वर्षांच्या लहान वयात होत असे. मग त्यना त्यांचा से-क्स पा र्टनर योग्य वेळी भेटत असत परंतु आता लग्नात उशीर होतो सुमारे २५-३० या वयात लग्न होतात. अशा परिस्थितीत शरीर से-क्स साठी  सक्रिय होते. हा-र्मो न्स बदलतात अशा परिस्थितीत जर तुम्ही स्वत: साठी से-क्स पा-र्टनर निवडला असेल तर तुम्ही काहीही चूक केली नाही किंवा त्यात काही नुकसान नाही असे कंगना सांगते.

मग ते सं-बंध प्रेम की स किंवा से-क्स असो प्रत्येकाची प्रतिष्ठा आणि सौंदर्य असते. प्रत्येक माणूस या गोष्टींचा भिन्न विचार करतो. लैं-गिक शिक्षण देणे चांगले आहे परंतु लैं-गिक सं-बं धांबद्दल जास्त खुला असणे देखील योग्य नाही.

बरेच लोक कंगनाच्या मताशी सहमत नाहीत परंतु लैं-गिक शिक्षणाबद्दल त्यांचे मत काय आहे हे वाचकांना आम्हाला विचारायचे आहे. त्यांना काय म्हणायचे आहे की आपण त्यास शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट केले पाहिजे किंवा नाही.

ज्याप्रमाणे वि नयभं ग ब ला,-त्का राच्या घटना घडण्याचे प्रमाण वाढत आहे मग यासाठी कुठेतरी लैं-गिक अपूर्ण माहिती किंवा मुलांची दिशाभूल करणारे पुस्तके लैं-गिक सं-बं धांबद्दल चुकीची विचारसरणी जबाबदार नाही हे कशावरून.

आपणास यासंदर्भात स्पष्ट आणि अस्पष्ट मत देण्याची विनंती केली आहे. से-क्सबद्दल इतका पेच इतकी भीती आणि लपवून ठेवण्याचे कारण काय आहे ते समजावून सांगा.

पण आम्हाला याची जाणीव का नाही की त्यावर मोकळेपणाने बोलने गरजेचे आहे. कंगना थोड्या वेगळ्या मार्गाने बोलली, पण त्यात बरेच सत्य आहे. आपण सर्वांनी यावर गं भीरपणे विचार केला पाहिजे आणि अर्थपूर्ण पुढाकार घेतला पाहिजे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *